Pagina / Stedelijk museum Alkmaar

Over ons

Met CuratorLab wil Stedelijk Museum Alkmaar haar kunst (historische) collectie toegankelijker maken voor jongeren.

Op een interactieve manier werkt het museum met CuratorLab aan een digitale alternatieve collectiebeschrijving. Dit keer niet vanuit een (kunst-) historische benadering maar vanuit de ogen van jongeren die in de schoenen stappen van online curatoren.
Compilatie CuratorLab
Compilatie CuratorLab

MBO programma CuratorLab

CuratorLab is een educatief programma voor het MBO gericht op Anders Kijken. Studenten ervaren dat hoewel we allemaal naar hetzelfde kijken, we allemaal iets anders zien. Ze ontdekken daarvan de voor- en nadelen voor hun beroepsgroep. Ze trainen, door de kijken naar en de praten over kunst, (21e eeuwse) vaardigheden die hierin een rol spelen:
  • doelbewust observeren/informatie beoordelen
  • objectief communiceren en rapporteren
  • vanuit een ander perspectief kijken
  • analyseren
  • creatief denken/omdenken*.

Aan de hand van hun opgedane inzichten en geleerde vaardigheden maken ze een vlog bij een collectiestuk naar keuze. In deze vlog leggen ze de link tussen het collectiestuk en hun opleiding en inspireren ze anderen om ook op een andere manier naar kunst en de wereld te kijken.

* keuze in overleg met de docent.

Waarom deze vaardigheden leren door te kijken naar kunst?

Kunst is voor veel mensen een onbekend terrein. Wanneer we vaardigheden uitdagen in een onbekende omgeving, gaan we een nieuw gedachteproces aan. Kunst haalt ons weg uit het leven van alledag zodat we de manier waarop we zien, waarnemen en communiceren kunnen heroverwegen. Kunst lokt gesprekken uit. CuratorLab is daarom voor iedere MBO opleiding relevant.

Meer informatie via [email protected]

Wat is CuratorLab?
Wat is CuratorLab en waarom zou ik daar met mijn klas aan meedoen?

Vlogs als alternatieve collectiebeschrijving 

Met de jongerenvlogs wordt een nieuwe collectiebeschrijving gevormd. Een persoonlijke, waarbij naar schilderijen en objecten wordt gekeken vanuit de ogen van de jongere zelf. De leukste, meest inhoudelijke en/of grappigste vlogs vormen samen, op basis van thema’s, een aantal digitale rondleidingen waarmee scholen en individuele bezoekers het museum kunnen bezoeken.

CuratorLab is een succes als voor alle objecten en schilderijen een alternatieve collectiebeschrijving beschikbaar en als jongeren daardoor hebben kunnen ervaren dat kunst en cultuur minder ver van ze afstaan dan ze in eerste instantie soms zelf denken.Doe je ook mee?